VAMED Betriebsführung 2.jpg

Service & Drift

Service & Drift

Når I skal drive et hospital, vil I konstant blive bedømt på de sundhedsmæssige resultater og patienttilfredshed. Både I og VAMED ved dog, at der findes et utal af kritiske tekniske funktioner, der skal fungere, for at det sundhedsfaglige udbytte kann være i top.

VAMED har erfaringen med hele den tekniske drift af hospitaler – både hvad angår selve infrastrukturenmed al teknik og logistik samt service og vedligehold af al det medico-tekniske udstyr. Vi kan sikre jer et velfungerende hospital med den „oppetid“, som I forlanger. På den måde kan I koncentrere jer om arbejdet med patienterne og de sundhedsmæssige kolleger og processer.

Udvalgte projekte!