VAMED-HQ-Day-Okt-2019.png

Historie

Historie

VAMED er med helt fra selve idéen til og med den fulde drift. Totalløsningen er nu efterprøvet.

1982 1982. VAMED grundlægges i forbindelse med projektledelse under opførelsen af Allgemeinen Krankenhauses Wien
1984 Opstart af det første eksterne projekt i mellemøsten
1985 Opstart af det første projekt på det afrikanske kontinent
1986 Serviceaktiviteterne startes op. VAMED varetager nu også driftopgaver på hospitaler mm.
1987 Vamed starter op i Asien
1989 opstart af totalløsninger fra byggeri til og med drift.
2002-2007  VAMED er hovedpartner på 5. OPP projekter.
2007 VAMED har været med i mere end 450 projekter
2011 VAMED starter markedsaktiviteter i Latinamerika. 550 projekter world wide realiseret.
2013 VAMED runder sit 20. OPP projekt
2017 VAMED runder 800 projekter i 48 lande – samt 24 OPP projekter
2019 2019 VAMED runder 900 projekteri 90 lande og 25 OPP projekter